umowa małżeńska

Intercyza- czym jest ten dokument i jakie kwestie reguluje?

Przygotowania do zawarcia związku małżeńskiego to nie tylko wybór sukni, garnituru, zespołu muzycznego i sali pod wesele. Czasem, wręcz konieczne jest dopełnienie pewnych kwestii formalnych, które uregulują sytuację majątkową pomiędzy przyszłymi małżonkami. Bez tej procedury potem, już po zawarciu związku małżeńskiego mogą pojawić się nieprzyjemne problemy. Dokumentem, który powinien zostać podpisany przez obie estrony na taką okoliczność jest intercyza. Jej przygotowaniem powinien zająć się doświadczony prawnik lub adwokat. Warto jednak spojrzeć na intercyzę raczej jako na pewne porozumienie, które sprawia, że podział majątku w praktyce jest znacznie prostszy. Dokument ten powinien w sposób wyczerpujący regulować wszystkie kwestie majątkowe.

Umowa majątkowa małżeńska

Standardowo, taka umowa poprzedza zawarcie związku małżeńskiego oraz ślub w sytuacji, kiedy obie strony w związku chciałyby, aby w ich związku wprowadzone zostały inne zasady podziału majątku niż przewiduje ustawa majątkowego ustroju małżeńskiego. Intercyza może wyłączać ze wspólnoty majątkowej pewne elementy istotne dla jednej ze stron, może rozszerzać lub ograniczać wspólnotę majątkową, a także może przywracać wspólność ustawową. Aby taka intercyza była ważna, musi zostać zawarta przed urzędnikiem państwowym, a konkretniej musi posiadać status aktu prawnego potwierdzanego przez osobę notariusza. Zarówno sporządzenie intercyzy jak i jej poświadczenie wiąże się dla pary z dodatkowymi kosztami. Podczas formułowania intercyzy trzeba mieć na uwadze, że nie ma ona mocy wstecznej- trzeba więc zwrócić uwagę na datę jej zawarcia i związane z nią terminy. W niektórych przypadkach może to mieć duże znaczenie.

Jakie zagadnienia bezpośrednio wiążą się z pojęciem intercyzy?

Wielu osobom wydaje się, że zawarcie intercyzy jest konieczne w momencie, kiedy jeden ze współmałżonków otrzymuje spadek lub darowiznę. Kluczowe jest jednak to, że na podstawie stanowionego prawa, taki zabieg nie jest konieczny, gdyż darowizna nie wchodzi w skład majątku wspólnego, a raczej do majątku odrębnego jednej ze stron, która jest do tego uprawniona. Nikt więc nie może mieć co do tego żadnych roszczeń. Kolejnymi kwestiami spornymi jest majątek, jaki małżonkowie nabyli przed ślubem. Tutaj warto jednak zauważyć, że wszystko to, co małżonkowie nabyli przed wejściem w związek małżeński stanowi ich majątek odrębny, a po sformalizowaniu związku- nie będzie stanowić majątku wspólnego. Wspólne jest natomiast wszystko to, co małżonkowie wypracują razem pozostając w związku małżeńskim. Mowa tutaj na przykład o dochodach płynących z posiadanej firmy i tym podobnych. Zanim zaczniemy zastanawiać się nad intercyzą- umówmy się na konsultację prawną odnośnie tego, czy w ogóle jest nam ona potrzebna.

Czasem warunki intercyzy są efektem negocjacji

Dzieje się tak w bardziej skomplikowanych sytuacjach, kiedy obie strony muszą w jakiś sposób spróbować dojść do porozumienia. Każdy z partnerów może bowiem chcieć przechylić szalę korzyści na własną stronę- rolą prawnika jest więc pośredniczenie w negocjacjach tak, aby finalnie każda ze stron była zadowolona. Spisanie intercyzy jest więc możliwością, która w niektórych przypadkach jest ważna i kluczowa i która jest w stanie wyregulować wiele sytuacji życiowych. Więcej informacji: https://www.smr-law.at/pl/specjalizacje/